Chính sách bảo mật thông tin của Dược Pháp

Riêng tư của khách hàng vô cùng quan trọng với duocphap.com, vì thế chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý khách vào những trường hợp nêu ra sau đây.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin khách hàng trong trường hợp:

- Khách hàng đặt hàng trên web

- Khách hàng mua hàng trực tiếp.

Các thông tin thu thập có thể bao gồm: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, fax, chi tiết thanh toán (trực tiếp hay thẻ).

2. Mục đích sử dụng thông tin khách hàng

- Giao hàng cho khách hàng.

- Phục vụ xử lý các thắc mắc, khiếu nại sau này.

- Gửi các thông tin khuyến mãi/tiếp thị.

3. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Bảo vệ dữ liệu là vấn đề của sự tin tưởng và bảo mật danh tính của quý khách vô cùng quan trọng với chúng tôi. Vì thế, chúng tôi chỉ sẽ sử dụng tên và một số thông tin khác của quý khách theo cách được đề ra trong Chính sách Bảo mật này. Chúng tôi chỉ sẽ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và quý khách.

Chúng tôi chỉ giữ thông tin của quý khách trong thời gian luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích mà thông tin đó được thu thập.

Quý khách có thể ghé thăm trang web mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Khi viếng thăm trang web, quý khách sẽ luôn ở trong tình trạng vô danh trừ khi quý khách có tài khoản trên trang web và đăng nhập vào bằng tên và mật khẩu của mình.

Quy định Bảo mật của chúng tôi hoàn toàn tuân theo Đạo luật Bảo Mật 1988 và là phương châm tốt nhất của nền công nghiệp.

Tag Cloud

Bình luận

Bạn hãy là người đầu tiên nhận xét về sản phẩm này

Gọi Tư Vấn Miễn Phí Chat nhanh đặt hàng Chat với Dược Sĩ