Meiji Seika Pharma Co., Ltd

Meiji được thành lập vào năm 1916. Tập đoàn Meiji được thành lập với mục đích cải thiện cuộc sống của con người và cộng đồng. Meiji bắt đầu xuất khẩu thuốc kháng sinh của mình vào năm 1950