DELBERT PHARMA

Delbert Enterprises Private Limited là một Công ty tư nhân được thành lập vào ngày 02 tháng 4 năm 2019. Nó được phân loại là công ty không chính phủ và được đăng ký tại Delhi. Vốn cổ phần được ủy quyền của nó là  100.000 Rs và vốn thanh toán của nó là. 100.000 Rup.  Nó được tiến hành trong Sản xuất các sản phẩm hóa học khác

Đại hội đồng thường niên (AGM) của Delbert Cosmetics Private Limited được tổ chức lần cuối vào ngày N / A và theo hồ sơ từ Bộ các vấn đề doanh nghiệp (MCA), bảng cân đối kế toán được nộp lần cuối vào ngày N / A.

Giám đốc của Delbert Enterprises Private Limited là Mohammad Arsal Zeyad, Md Safi Ahamad và.

Số nhận dạng doanh nghiệp của Delbert Dược phẩm tư nhân là (CIN) U24232DL2019PTC348191 và số đăng ký của nó là 348191. Địa chỉ email của chúng tôi là DELBERTPHARMA@GMAIL.COM và địa chỉ đăng ký của nó là B-15, KIRAN GARDEN, MATIALA ROAD NEAR DELHI Tây Delhi DL 110059 IN, - ,.